Välkommen till Kiark

Vi är konsultföretag med fackmän som samarbetar inom bygg- och inredningsprojektering. Vi har mångårig erfarenhet och är en väl sammansvetsad grupp som har arbetat tillsammans sedan mitten av 1980-talet.

Kiark Byggkonsult Kiark Projektering HB Kiark i Örebro AB